Data Kependudukan

data penduduk Kampung Bandar lampahan Jumlah penduduk laki-laki        : 300 Orang - Jumlah Penduduk Perempuan   : 341 Orang Jumalah Jiwa                                   : 641 Orang Jumlah Kepala Keluarga                  : 190 Orang  Menurut Jenjang Pendidikan penduduk Kampung Bandar Lampahan - Tamat SD                                          : 10 orang - tamat SMP                                         : 110 Orang -  tamatan sma                                    : 30 Orang- Tamatan Perguruan Tinggi              : 15 orang Pendududk Menurut Pendidikan - Petani                                                : 280 Orang - Pedagang                                           : 16 Orang - Pegawai Negeri sipil                          : 9 Orang -  wiraswasta                                         : 6 Orang - Pensiuan                                              : 3 Orang- Mengurus Rumah Tangga                  : 12 Orang